طعم شیرین پرواز..

در طول زندگی بارها و بارها پوست می اندازیم

پیله ای ضخیم از عادات و باورهایمان به دورمان می تنیم و با انقلابی ناگهانی اگر شانس بیاوریم و در آن پیله نپوسیم پروانه ای سبک بال می شویم و پر می کشیم

عمر پروانه بودنمان اکثرا کوتاه است

اما همان لحظه ، همان اوج، همان دقایق....ماندنی است

طعم شیرین پرواز فراموش نشدنی است.....

 

/ 0 نظر / 10 بازدید