گاهی اوقات به این ادمهای مذهبی حسودیم میشه . اینها که نیت میکنن استخاره میکنن و هر چی استخاره جواب بده همون کار رو میکنن........ چقدر نیاز دارم یه نفر به من بگه کار درست چیه و من هم به حرفش اعتماد کنم...

*

دو روزه توی شرکت کامپیوتر نداشتم . رسما غاز چروندم ........

/ 0 نظر / 7 بازدید