آن زن دیگری ..

وقتی میشنویم یک مردی به همسرش خیانت کرده میگیم اینه که زنش لابد کم گذاشته واسه ش...وقتی میشنویم یک زنی به همسرش خیانت کرده میگیم واااااااا زنه مگه چی کم داشت ...

کلا انگشت اتهام همیشه به طرف زنه .. زنی که خیانت دیده .زنی که خیانت کرده . زنی که وسط این دو تا زندگی قرار گرفته . زن همسایه . زنی که توی خیابون پوشش متفاوتی با ما داره .......

 

/ 0 نظر / 10 بازدید