نقققق نامه

ازون دردها هست ها ، از اون ها که مثل خوره میفتن به جونت و به روحت و به قول آقا صادق توی انزوا از درون میخورنت ، از اونها که به قولی سوهان روحت میشن ، از اونها که به هیچ کس نمیتونی بگی ..

از اون ها دارم ... ازون بی درمون ها .

*

/ 0 نظر / 4 بازدید