پوچم پوچی پوچه پوچیم پوچید پوچند

وقتی پا به سرای رفتگان بذاری ، تازه می فهمی همه چیز زندگی پوچ و مسخره س .
این جار و جنجالی که داریم ، اینهمه تلاش برای پس زدن هم و روی پله بالاتر ایستادن  ، غم و غصه دلار چهار هزارتومنی و پراید هیجده تومنی ، نگرانی تنگ شدن شلوار جینی که عید خریدی و غصه آجیل شب عید ... همه و همه مسخره و بیخوده .. 
اما مدت زمانی که این مساله توی یاد آدم باقی می مونه خیلی کمه .. چند ساعت که بگذره دوباره چشمامون رو باز میکنیم و می بینیم وسط جنگل وحشی گیر افتادیم و باید بکشیم که زنده بمونیم ..

/ 0 نظر / 15 بازدید