به رسم شروع هفته کاری ، چکش کوبیدن های من بر فرق سرم آغاز شد ..

فکر میکنم مشکل از شخص ایده آلیست درون من و شخص تنبل واقعی منه که با هم کنار نمیان ..

در سر هزاران رویا و فکر و خیال کارهای انجام نشده و عقب افتاده دارم ولی در واقعیت فقط شبها رو به روزها و روزها رو به شبها وصل میکنم ، اونهم با تف ..

**

یک مسافرت چهار روزه رفتیم . همیشه میگم باید فردای تعطیلات ، یه روز بذارن واسه اینکه خستگی تعطیلات رو به در کنیم.. والا .

الان با تنی رنجور و علیل در حال جهاد اقتصادی هستم ...

/ 0 نظر / 9 بازدید