You Gotta Have Balls !!!

میگن افسانه شخصی همون چیزیه که آرزوی انجام دادنش رو داری....

واقعا من آرزوی انجام دادن چه کاری رو دارم ؟ چه کاری هست که ازته ته ته دلم بخوام که انجامش بدم و هیچ چیزی در دنیا نتونه مانع من بشه ؟؟؟؟

 

مشکل در خواستن نیست مشکل در اون توانستنی هست که بعد از خواستن میاد .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید