از ترس این که مبادا کم بیاوریم،رشد نمی کنیم.....


بسیاری از مردم از شادی می ترسند.

از نظر چنین اشخاصی خشنودی در زندگی به مفهوم این است که باید تعدادی از عادتهای خود را عوض کنند و حس هویتشان را از دست بدهند.

اغلب از اتفاقات خوبی که برای ما رخ می دهد عصبانی می شویم، آنها را نمی پذیریم،

چون پذیرفتن آنها به ما این احساس را می دهد که به خدا بدهکاریم. فکر می کنیم بهتر است از جام شادی ننوشیم


زیرا وقتی این جام خالی می شود، خیلی رنج خواهیم برد.

از ترس این که مبادا کم بیاوریم،رشد نمی کنیم.

از ترس این که مبادا روزی به گریه بیفتیم، نمی خندیم.

 

 

کتاب مکتوب اثرپائولو کوئلیو

 

 

 


/ 0 نظر / 14 بازدید