بیب..

یک اصطلاح جدید یاد گرفتم به اسم " چس ناله " ... از پسردایی محترم خارج نشینم یاد گرفتم .. ظاهرا آدمها میرن خارججججججج !!!  کلمات ایرانی کاربردی بیشتری یاد میگیرن ...

حالا از وقتی اینو یاد گرفتم ، فهمیدم از این هیجده سال و چند ماه عمرم !! ،  9/10 ش رو در حال "چس ناله" بودم ..و هستم همچنان ..

/ 0 نظر / 9 بازدید