فرهاد کنجکاو!

وبلاگ می نویسیم که دیگران در جریان قرار بگیرن ؟

یا 

وبلاگ می نویسیم که حرف زده باشیم با دیگران ؟

یا 

وبلاگ می نویسیم که باخودمون حرف زده باشیم ؟

 

 

چرا می نویسیم  ؟؟؟

و  

حالا که مینویسیم دلیل خودسانسوری هامون   چیه ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 7 بازدید