کجاست یاری دهنده ای که مرا یاری کند..!!

یه روزهایی مثل امروز ، نیاز دارم یه دوست مهربون به من یه پیچ گوشتی بده که بتونم پیچ های بالاخونه م رو باز کنم ، مخم رو از توش در بیارم ، آشغال پاشغال !! هاشو بریزم دور ، هر چی فکر و خیال مربوط به زندگی ادمهای دیگه س از توش در بیارم بذارم یه گوشه ای که چشمم بهشون نخوره ، هر چی خاطره از ادمهای غایب زندگیم دارم در بیارم بریزم سطل آشغال ، توی مخم رو یه جاروبرقی بکشم ، برق بندازمش ، دو تا پیس پیس عطر بزنم خوشبو بشه ، درش رو ببندم ،پیچ ها رو محکم محکم کنم ، پیچ گوشتی رو هم بندازم کف اقیانوس آرام .

و تمام.

اصن یع وعضضضیی.

/ 0 نظر / 9 بازدید