کم کم دارم به این نتیجه میرسم که آدمها با هم ازدواج میکنن که از هم جدا شن ..این پنجمین خبر جدایی بود که توی این مدت شنیدم .. آخرین زوجی روی کره زمین که انتظار داری از هم جدابشن ..آخرین زوج ..............

الان حس کسی رو دارم که تریلی هیجده چرخ از روش رد شده ناراحت
 

/ 0 نظر / 8 بازدید