دوستی میگفت مشکلات زندگی دیگران مربوط به خودشونه ، تو چرا درگیر اونها میشی ..الحق که راست میگه . اما نمیشه که ذهن ادم درگیر مسائل عزیزانش نباشه .برد با اونیه که بتونه تعادل برقرار کنه که صد البته اون شخص من نیستم

*

داماد جدید هم به خانواده معرفی شد ، طفلکی پسر خوبیه نمیدونم چرا قلب من در مقابلش اینقدر مقاومت میکنه و راهش نمیده ..

*

/ 0 نظر / 4 بازدید