نمیدونم باید چیکار کنم ......................

فرصت هیچ چیزی رو ندارم .. مرخصی لازم دارم مرخصی حداقل یه ماه دو ماه سه ماه  که بتونم سرو سامون بدم به خودم به زندگیم به کارهام ...

این یک اطلاعیه رسمیه . واقعا نمیدونم باید چیکار کنم . 

/ 0 نظر / 6 بازدید